miercuri, 7 martie 2012

EVENIMENT: NICOLAE FURDUI IANCU ÎN DIALOG CU STUDENŢII

Duminică, 11 Martie 2012, ora 14:00 - Universitatea de Vest Timişoara, Sala A13 (etaj 1)


Nãscut în 1955, într-o comunã din Ţara Moţilor, Sohodol, crescut şi educat în Abrud, Nicolae Furdui Iancu este, fãrã îndoialã, un exponent demn al acestei regiuni încărcate nu numai de istorie, ci şi de cel mai autentic folclor românesc.

Absolvent al Liceului Pedagogic din Abrud, a urmat cursurile Institutului Pedagogic din Oradea, pe care l-a absolvit în 1979. A profesat meseria de dascãl până în 1989, când a renunţat, dedicându-se în întregime cântecului popular. Primul contact cu scena l-a avut la vârsta de 17 ani, cu orchestra liceului unde învãţa. Apoi, la Oradea student fiind, a participat în 1979 la Festivalul Artei Studenţeşti, unde a obţinut premiul întâi.

Liga Studenţilor din Timişoara invită pe toţi studenţii/masteranzii la o discuţie cu cunoscutul interpret despre tradiţie, folclor, valorile din zile noastre, studenţie, viaţa de familie şi multe altele.

Vă aşteptăm!