miercuri, 30 martie 2011

Cum îţi trăieşti libertatea?

Eveniment

Universitatea Politehnica Timişoara
2 aprilie 2011

Prin evenimentul socio-cultural Cum îţi trăieşti libertatea ne propunem prezentarea unui mod de a trăi studenţia. Iniţiativa noastră va putea să arate o nouă perspectivă elevilor, viitorilor studenţi care, chiar dacă vor ajunge să urmeze o facultate cu profil real – Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Politehnica Timişoara, pot avea parte şi de activităţi sociale, culturale care să le deschidă noi orizonturi şi să le împlinească viaţa de student. De asemenea, elevii vor vedea care sunt posibilităţile lor de devenire prin implicarea în activităţile asociaţiilor studenţeşti.
Acest eveniment va cuprinde două workshop-uri orientate pe promovarea valorilor ştiinţei, culturii şi artei tradiţionale, având ca lectori profesori şi oameni de cultură implicaţi în formarea şi îndrumarea tinerilor. Prin acestea dorim să dăruim principii şi modele de viaţă, să punem în atenţie adevăratele valori şi să arătăm un mod în care tinerii îşi pot trăi cu adevărat libertatea.

Workshop-uri

I.            Cetatea de pe Timiş
Workshop-ul îşi propune prezentarea unor caracteristici de identitate, de cultură, valori de civilizaţie şi cultură populară tradiţională  şi actuală ale oraşului Timişoara, oraş multicultural, situat în ţinutul istoric şi etnografic Banat.Lector: Elena Ciorogariu – doctorand în geografie al Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara


 
II.            În căutarea valorilor pierdute
Workshop-ul va consta în vizitarea Catedralei Mitropolitane din Timişoara şi a muzeului de artă bisericească din incinta acesteia. În urma acestuia elevii vor dobândi cunoştinţe legate de istoria, arhitectura şi arta din Banat, Catedrala Mitropolitană fiind un simbol al oraşului, cel mai mare edificiu religios din Timişoara, declarată un monument de artă pentru arhitectura, pictura şi sculptura ei, a cărei istorie e strâns legată de anul 1919 când Banatul se uneşte cu România. Muzeul adăposteşte o bogată colecţie de artă bisericească bănăţeană veche şi o valoroasă colecţie de icoane.
Lector: Claudiu Răducu – ghid de patrimoniu al Mitropoliei Banatului, realizator şi participant la emisiuni radio şi TV, profesor